Posts Tagged: Jamila Hussein

hussein_datorskarm

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

hussein_inomhus

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

hussein_portratt_liggande_2

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

hussein_portratt_liggande

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

hussein_skogsbacke

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

hussein_trad

Jamila Hussein. Göteborg, oktober 2016. Foto: Conny Nylén.

jamila_omslag

Jamila Hussein

Heder och hedersvåld

Berättelser, fakta, fördomar

Fenomen som tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. I Heder och hedersvåld sätter Jamila Hussein in dessa fenomen i sitt historiska, sociala och kulturella sammanhang. Hon förklarar varför det hedersrelaterade våldet i så stor utsträckning fortfarande praktiseras både i Mellanöstern och Sverige.
   Jamila Hussein har intervjuat gärningsmän i Mellanöstern och tonårsflickor som drabbats av eller hotats med hedersvåld i Sverige. Hon belyser på ett konkret sätt de kulturkrockar som uppstår när patriarkala hederskulturer konfronteras med föreställningar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde. Vilka konsekvenser får det när männen, traditionellt familjens överhuvud, förlorar sin maktposition i det nya samhället?
   Boken avslutas med konkreta rekommendationer på metoder för att på bästa sätt hjälpa de flickor som hotats med eller drabbats av hedersvåld. De svårigheter som möter socialtjänst, polis och skolpersonal diskuteras liksom möjliga vägar att lösa dessa.
   Heder och hedersvåld är angelägen läsning för alla som möter eller vill veta mer om hedersproblematikens offer och gärningsmän.