Posts Tagged: Kulturarv

Gunnar Almevik & Christer Gustafsson (red.)

Kulturvård

En introduktion

 

Kulturvård borde vara centralt i debatten om hållbar utveckling och framtidens samhällsbyggande. Det borde vara en självklar del i arbetet med cirkulär ekonomi, där återanvändning av befintlig bebyggelse är ett självklart fokus. Det handlar om att på ett begripligt sätt tala om relationen mellan kulturvård, kulturarv och kulturmiljö.

Kulturvård är ett relativtt ungt akademiskt ämne som under en kort tidsperiod har utvidgats med nya professionsinriktningar. Var står ämnet idag? Bokens författare hävdar att kulturvård kan bidra med perspektiv och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera framtidens stora utmaningar.

I Kulturvård – en introduktion undersöks kulturvård som universitetsämne och samhällspraktik, liksom relationen däremellan.

Björn Sandmark & Ann-Marie Ljungberg

Paracastextilierna i Göteborg

Vem äger det globala kulturarvet?

På många håll rasar diskussioner om konstföremål som visas på de stora etnografiska museerna i världens metropoler. Många museisamlingar är tätt sammanvävda med kolonialismens historia. Krav på återbördande till ursprungsländerna växer sig allt starkare.
I början av 1930-talet överfördes 89 textilier från Paracas-halvön i Peru till Göteborgs museum. Bland dem fanns den mytiska väven ”El Calendario”. År 2008 krävde Peru att Paracastextilierna återlämnades.
I denna bok skildrar Björn Sandmark, som då var kulturchef i Göteborg och central för händelseförloppet, initierat den process som ledde fram till att Göteborgs stad återlämnade ”El Calendario” till Peru. Sandmarks beskrivning reser en rad principiella frågor.