Posts Tagged: medieteori

Kristoffer Haggren m fl

Deltagarkultur

I boken Deltagarkultur riktas skarp kritik mot det kulturella fältets åtskillnad mellan publik och utövare, producenter och konsumenter. I sin analys av konstnärliga uttrycksformer och medier visar författarna hur denna uppdelning ger uttryck för ett auktoritärt synsätt. Åskådaren placeras i en underordnad position.

De senaste åren har interaktivitet och deltagande blivit modeord som tycks kunna inrymma vad som helst. Kulturproducenter och institutioner av alla slag försöker bli mer interaktiva genom att bjuda in publiken till deltagande: trots detta formuleras sällan vad deltagande egentligen innebär. Man gömmer sig gärna bakom vaga ord eller förvirrade förenklingar. Deltagarkultur är ett försök att bringa reda i begreppen genom att analysera och kritisera de strukturer som kännetecknar olika medier.

Thomas Mathiesen

Tittarsamhället

Om medier och kontroll i det moderna samhället

Tittarsamhället är en bok om de nya mediernas tillväxt och om den offentlighet som skapas genom dessa nya medier. Vad har de nya medierna för funktioner och betydelser?

Thomas Mathiesen visar hur våra mediers utveckling hänger samman med utvecklingen av samhällelig övervakning, kontroll, disciplinering. När massmedierna främst bekräftar etablerade uppfattningar, så misstänkliggör kontrollsystemen alternativa uppfattningar av världen. 

ISBN: 9789173740746
Originalets titel:
Översättning från norskan: Sten Andersson
1 upplagan 1985. 136 sid. Häftad. Ca pris: 120 kr.