Inlägg märkt: Olav Fumarola Unsgaard

Olav Fumarola Unsgaard

Lilla Valparaiso

Nätter och dagar i Göteborg

I 102 korta kapitel skildras en stad med ena benet i 1900-talet och det andra i 2000-talet. Skrivna av en förälskad stockholmare som blivit kvar. Om hur klubbfixare, affärsinnehavare, poeter, byråkrater, freaks, affischerare, entreprenörer, hökare, hustlers, förskolepersonal, spårvagnschaufförer, kommuntjänstemän, klottrare och restauratörer tillsammans skapar en stad. Varje kapitel berättar om en plats och dess människor.

Fram växer en berättelse om 1900-talets stad som en plats där excentriker och eldsjälar drev affärer, startade klubbar, öppnade restauranger och skapade kultur. Där allmänningar och gemensam välfärd var viktiga ingredienser i det goda livet. Men ryms detta i den väv av skyskrapor, marknadshyror och förordningar som växer fram under 2020-talet?
Kanske är Lilla Valparaiso en guidebok till en svunnen stad lika mycket som en berättelse om en befintlig.

Karin Brygger & David Karlsson (red.)

Trettiofem röster om

Covid-19 och kulturen

Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut. Då ingen ännu visste, liksom inget vet ännu, hur händelseförloppet skulle utveckla sig eller vilka dess konsekvenser kommer att bli.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer.