Posts Tagged: stadsbyggnad

Gunnar Almevik & Christer Gustafsson (red.)

Kulturvård

En introduktion

 

I denna bok undersöks kulturvård som universitetsämne och samhällspraktik, liksom relationen däremellan.

Kulturvård är ett relativtt ungt akademiskt ämne som under en kort tidsperiod har utvidgats med nya professionsinriktningar. Var står ämnet idag? Bokens författare hävdar att kulturvård kan bidra med perspektiv och metoder som krävs för att samhället ska kunna hantera fram- tidens stora utmaningar.

Kulturvård borde vara centralt i debatten om hållbar utveckling och framtidens samhällsbyggande. Det borde vara en självklar del i arbetet med cirkulär ekonomi, där återanvändning av befintlig bebyggelse är ett självklart fokus. Det handlar om att på ett begripligt sätt tala om relationen mellan kulturvård, kulturarv och kulturmiljö.

Bo Bergman

Hela staden

Prosadikter om staden, arkitekturen och politiken.

En samling prosadikter som i koncentrerad och associativ form prövar tankar om arkitektur, stadsbygge och politik, som annars vanligen brukar komma till uttryck i längre analytiska texter.

Hela staden är ett försök att locka läsaren till ett mer aktivt och fantasifullt sätt att se på hus och städer.

ISBN: 9789173741064
Första upplagan 1978. 111 sid. Häftad. Ca pris: 129 kr. Beställ.