Posts Tagged: världsbilder

Erland Lagerroth

Världen och vetandet sjunger på nytt

Från en mekanisk värld till ett kreativt universum

 Newton gav oss Lagen som vi levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt förutbestämt. Idag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en rad andra nytänkare visat oss en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande process och självständigt system. Som skapar sig själv, uppehåller sig själv, reglerar sig själv och omskapar sig själv.

Med hjälp av ett stort antal skrifter av forskare från olika områden – fysik, kemi och biologi, humaniora, samhällsvetenskap och teologi – presenterar och diskuterar Erland Lagerroth här detta nya och omtumlande tänkande om ett kreativt universum. Och därtill en forskning som syftar till vägledning och visdom. Bland de presenterade nytänkarna märks – förutom Prigogine – Erich Jantsch, Gregory Bateson, David Bohm, Paul Davies, Ken Wilber och Anthony Wilden.